بررسی ارتباط بین رطوبت خاک و گرد و غبار در سطح تالاب جازموریان با استفاده از داده‎های سنجش از دور
کد مقاله : 1055-IHA
نویسندگان:
فرزانه قادری نسب گروهی *1، محمد باقر رهنما2
1کارشناس ارشد شرکت سهامی اب منطقه ای کرمان
2دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده کشاورزی بخش مهندسی آب
چکیده مقاله:
تالاب جازموریان در مرکز یک حوضه زهکشی بسته در حاشیه جنوبی دشت لوت واقع شده است که تمامی جریان‏های حوضه را زهکشی می‌نماید. در حال حاضر بهره‏برداری بی‏رویه از منابع آبی، احداث سد بر سرشاخه‏های تغذیه‌کننده تالاب، مدیریت نامناسب آب، خشکسالی و افزایش تقاضا، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر روی آن داشته است. با خشک شدن تالاب و کاهش پوشش گیاهی اراضی مشرف به آن، تالاب به عنوان یکی از کانون‏های تولید گرد و غبار در جنوب شرق ایران معرفی شده است. علیرغم کارکردهای منحصر به فرد تالاب جازموریان، تاکنون هیچ‏گونه مطالعه‏ای در خصوص وضعیت رطوبت خاک در سطح تالاب و ووقوع گرد و غبار صورت نگرفته است. در این مطالعه با استفاده از داده های سنجش از دور شامل داده‏های رطوبت خاک مستخرج از ماهواره SMOS و داده های گرد و غبار (محصول MYD08 سنجنده مادیس) ارتباط بین گرد و غبار و رطوبت خاک در سطح تالاب بررسی شده است. در نتیجه مطالعه مشخص شد در شرایطی که به داده‏های اندازه‏گیری رطوبت خاک و گرد و غبار دسترسی نداریم، سنجش از دور ابزار مناسبی جهت مطالعه می باشد. همچنین در نتیجه مطالعه مشخص شد که با کاهش رطوبت خاک در سطح تالاب مقادیر MYD08 افزایش یافته و گرد و غبار به وقوع می‏پیوندد که معمولاً مقارن با بادهای 120 روزه سیستان است. بنابراین جهت احیای تالاب و جلوگیری از حرکت گرد و غبار در زمان‏هایی که احتمال وقوع گرد و غبار وجود دارد باید خاک سطحی تالاب مرطوب نگه داشته شود.
کلیدواژه ها:
تالاب جازموریان ،گرد و غبار ، رطوبت خاک، SMOS و MYD08
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است