بررسی سیستم کنترل دمای بتن در سد بتن غلطکی چم شیر
کد مقاله : 1210-IHA
نویسندگان:
سیدشهاب امامزاده *1، قاسم زینعلی نژاد2
1کرج گروه عمران دانشگاه خوارزمی
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بوشهر
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی سیستم پس سرمایش بتن و گردش آب در درون شبکه لوله های پلی اتیلن فشار قوی که بر روی واریز های بتنی قرار گرفتند در سه ناحیه دمایی می‌پردازد. پس سرمایش بتن با گردش آب در سه دمای طبیعی، حداکثر 12درجه و دمای 20 درجه سانتی گراد پیشنهاد شد. در حالت اول با توجه به اختلاف اندک میان دمای آب ورودی به سیستم و دمای اولیه بتن در برخی از ماه ها موجب طولانی تر شدن میزان پس سرمایش اولیه و افزایش مدت دوره خنک سازی می گردد. با بررسی محاسبات صورت گرفته در هر سه حالت می‌توان به این نتیجه رسید که استفاده از حالت دوم به دلیل وجود اختلاف دمای آب ورودی به سیستم و دمای اولیه بتن کاملا منتفی و با توجه به محدودیت حداکثر اختلاف دمای آب ورودی به سیستم و دمای اولیه بتن لازم است در برخی از ماهای سال در ابتدا از آب با دمای محیط استفاده گردد و پس از کاهش دمای حداکثر بتن بتدریج اقدام به وارد نمودن آب با حداکثر دمای 20 درجه سانتی گراد اقدام به خنک سازی نمود تا با کمترین زمان ممکن به حداکثر راندمان خنک سازی دست یافت.
کلیدواژه ها:
سد چم شیر، بتن غلطکی، پس سرمایش، هیدراتاسیون
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است