شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب با روش SCS-CN و پیش‌بینی دوره بازگشت (مطالعه موردی: باربادوس)
کد مقاله : 1337-IHA
نویسندگان:
زهرا کولیوند *1، حسام فتحعلی2
1دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
2دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
شبیه سازی روند بارندگی رواناب در حوضه آبریز یکی از بخش‏های اصلی در مطالعات منابع آب و هیدرولوژی می‏باشد که عدم دقت کافی در انجام آن می‎تواند باعث بروز خسارت‏های شدید جانی و اقتصادی گردد. جهت انجام این شبیه سازی روش‏های مختلفی وجود دارد که یکی از مشهورترین آن‏ها، روش شماره منحنی سازمان حفاظت خاک آمریکا SCS-CN می‏باشد. سادگی در فهم و کاربرد این روش موجب شده تا مهندسان فراوانی از سراسر جهان از آن در کارهای عملی استفاده نمایند. در این تحقیق هدف روندیابی سیلاب و تعیین هیدروگراف خروجی در حوضه‏ای در باربادوس آمریکای مرکزی با استفاده از نرم‏افزار HEC-HMS و با روش SCS-CN می‏باشد. برای این منظور داده‏های بارندگی در سال‏های 1961 تا 2018 مورد استفاده قرار گرفته و پس از بیان رابطه ویبول و دوره بازگشت، به تحلیل احتمال وقوع بارندگی و محاسبه دوره بازگشت در سال‏های مختلف بر اساس فرمول تجربی ویبول پرداخته شده و در نهایت پس از مدلسازی داده‏ها در نرم‏افزار HEC-HMS هیدروگراف خروجی سیلاب استخراج گردیده است.
کلیدواژه ها:
روندیابی سیل، روش SCS-CN، رابطه ویبول، هیدروگراف خروجی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است