نخست، سپاس خود را به پیشگاه جامعۀ علمی ‌مهندسی آب کشور و تک‌تک اعضای آن تقدیم می‌دارم. شهر مراغه از دیرباز مهد علم، تمدن و یک شهر دانشگاهی بوده و در زمان اوج شکوفائی خود با وجود مراکز مهم علمی همچون رصدخانه مراغه و بزرگانی همچون خواجه نصیرالدین طوسی نقش بی بدیلی در گسترش علم و دانش در دنیا داشته است. دانشگاه مراغه نیز در این روز‌ها به عنوان یک مرکز دانشگاهی جامع، پویا، پیشرو  و اعضای هیات علمی جوان، مسیر روز‌های گذشته کهن شهر مراغه را دنبال می‌نماید. گروه‌های مربوط به مهندسی آب، سازه‌های هیدرولیکی و منابع آب از دیرباز در دانشکده‌های فنی مهندسی و کشاورزی دانشگاه مراغه دایر بوده و اقدام به تربیت متخصصین متعهد می‌نمایند. دانشگاه مراغه، همکاری با انجمن هیدرولیک ایران برای برگزاری بیست و دومین دوره کنفرانس هیدرولیک ایران را به فال نیک گرفته و به عنوان فرصتی برای انتشار یافته‌های جدید محققین مهندسی آب کشور در زمینه‌های مختلف قلمداد می‌نماید و از این طریق سعی خواهد شد تا به چالش‌های اساسی حوزه آب کشور جواب‌های علمی و درخور توجه داده شود. یکی از اساسی‌ترین مشکلات مبتلا به منطقه شمال‌غرب ایران مساله احیای دریاجه ارومیه است که راه‌کارهای اجرائی احیای دریاچه ارومیه به عنوان محور اصلی این دوره از کنفرانس برگزیده شده است. از همه محققین و پژوهشگران عزیز خواهشمندیم تا  همانند سایر ادوار کنفرانس هیدرولیک ملی ایران با ارائه یافته‌های پژوهشی خود، پشتیبانی علمی خوبی را انجام نمایند تا شاهد بالندگی روزافزون و اعتلای بخش آب ایران اسلامی باشیم.

 

                                                                                              دکتر جعفر چابک‌پور                 

                                                                                          دبیر بیست و دومین دوره کنفرانس هیدرولیک ایران