* جهت دریافت راهنمای ثبت نام و نحوه بارگذاری مقاله در وب‌گاه اینجا را کلیک نمایید.

فرمت چکیده (فارسی): Word یا PDF 

فرمت مقاله کامل (فارسی): Word یا PDF 

Abstract Format (English): Word or PDF

Full Paper Format (English): Word or PDF

فایل ارائه مقالات به صورت شفاهی: Powerpoint

فایل ارائه مقالات به صورت پوستری: Powerpoint